novinky

15. 5.
2012

V sobotu můžete vyslechnout sbor hned na dvou koncertech. Od 15 hodin na Červeném Hrádku v Rytířském sále a od 18 hodin v kostele sv. Ignáce v Chomutově. Vzhledem ktomu, že se týž den dopoledne budeme také sborově při nácviku repertoáru pro festival Canta Sacra, kam jsme byli následující víkend pozváni, můžete sami posoudit, zda budeme na koncertech náležitě rozezpívaní či již hlasově totálně „vyzpívaní“ :-)


21. 2.
2012

Zveme Vás v pondělí 2.dubna od 18 hodin na koncert do nového kulturního domu v Jirkově, kde spolu s Ventilkama a orchestrem ZUŠ Red Dwarf Band přivítáme vzácného hosta – studentský smyčcový jazzový orchestr Fakulty umění VGGU Vladimir, Rusko!


7. 11.
2011

Zveme Vás na sboru, který se uskuteční v sobotu 12.11.2011 od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ Jirkov.Ventilky

Komorní smíšený sbor vznikl v roce 1998 při Základní umělecké škole v Jirkově a sdružuje asi třicet zpěváků ve věku od 18 do 40 let. Repertoár sboru tvoří díla všech slohových období s akcentací na sborovou tvorbu 20. století. Sbormistry jsou PhDr. Luboš Hána, Ph.D., absolvent oboru sbormistrovství, který působí na katedře hudební výchovy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, a Mgr. Marie Hánová, která vystudovala obor sbormistrovství tamtéž.
Za dobu svého trvání se sbor úspěšně účastnil řady soutěžních festivalů a přehlídek v České republice (např. Pardubicích, Praze,Olomouci – zde získala v kategorii Jazz – spirituál zlatou medaili také Ventilek – vokální skupina OKThÁNA) i v zahraničí (Maltě, Rakousku, Slovinsku, Německu), na kterých získal přední umístění. Sbor spolupracuje s významnými domácími i zahraničními umělci z oblasti klasické i populární hudby (Fórum mladých umělců v německém Bayreuth, legendární česká rocková kapela Kabát a další). Od roku 2007 pořádá sbor každoročně soutěžní sborový festival v oblasti populární hudby , na který zve kvalitní sbory a vokální skupiny.

Sbormistři

Luboš Hána
PhDr. Luboš Hána, Ph.D. působí od roku 2002 na Katedře hudební výchovy Pedagogické Fakulty v Ústí nad Labem. Jeho oborem jsou praktické disciplíny související s výukou budoucích učitelů a sbormistrů (intonace, metodika sborového nácviku, doprovody písní, hudební nauka). Jeho sborová aranžmá jsou v repertoáru mnoha českých sborů a jako lektor je zván na sborové workshopy a do porot sborových soutěží. Kromě sboru Ventilky vede také univerzitní sbor NONA v Ústí nad Labem a jako pianista a kytarista působí v řadě kapel a bigbandů.

Marie Hánová
Mgr. Marie Hánová vystudovala obor sbormistrovství na Pedagogické Fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde spolu se svým manželem vedla univerzitní sbor NONA. Kromě sboru Ventilky vede středoškolský sbor na Gymnáziu Chomutov, se kterým získala četná ocenění na sborových festivalech v ČR. Kromě působení na gymnáziu vyučuje také hudební nauku a zpěv na ZUŠ Jirkov.