novinky

15. 5.
2012

V sobotu můžete vyslechnout sbor hned na dvou koncertech. Od 15 hodin na Červeném Hrádku v Rytířském sále a od 18 hodin v kostele sv. Ignáce v Chomutově. Vzhledem ktomu, že se týž den dopoledne budeme také sborově při nácviku repertoáru pro festival Canta Sacra, kam jsme byli následující víkend pozváni, můžete sami posoudit, zda budeme na koncertech náležitě rozezpívaní či již hlasově totálně „vyzpívaní“ :-)


21. 2.
2012

Zveme Vás v pondělí 2.dubna od 18 hodin na koncert do nového kulturního domu v Jirkově, kde spolu s Ventilkama a orchestrem ZUŠ Red Dwarf Band přivítáme vzácného hosta – studentský smyčcový jazzový orchestr Fakulty umění VGGU Vladimir, Rusko!


7. 11.
2011

Zveme Vás na sboru, který se uskuteční v sobotu 12.11.2011 od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ Jirkov.napsali o nás

Jirkovský písňovar 2009

Jirkovský písňovar

Internetový portál Unie českých pěveckých sborů (zkráceno)

Tibi laus stále žije

… Mezi „dospělými“ sbory se objevil tentokrát i mladý Komorní smíšený sbor VENTILKY, ZUŠ Jirkov (Mgr. Marie Hánová, Mgr. Luboš Hána), který v letošním roce slaví již své desetileté jubileum.. Zakladatel a organizátor 1. ročníku soutěžního sborového festivalu „Jirkovský Písňovar“ prokázal podobně jako jirkovský ŽKS interpretační výhody zpěvu zpaměti a svým nadšením i výborným výkonem si získal přízeň všech účastníků festivalu. Přesvědčil jak ve skladbách, které jsou jim svým charakterem nejbližší (Gloria z Keňské mše P. Baslera a Gloria z Malé jazzové mše B. Chilcotta), tak i v meditativních duchovních skladbách A. Tučapského (Tristis est anima mea, Pater mi) a Z. Lukáše (Pater noster) i v oblíbené skladbě V. Miškinise (Cantate Domino). Sbor je zvláště ve své ženské složce velmi dobře pěvecky disponován (mužské hlasy by potřebovaly v některých polohách ještě trochu „dozrát“). VENTILKY, které přivezly z letošní mezinárodní sborové soutěže na Maltě dvě zlatá pásma a absolutní prvenství v kategorii „Sakrální hudba“, potvrdily, že patří v současné době k našim nejúspěšnějším komorním smíšeným sborům a jejich sbormistři, manželé Marie a Luboš Hánovi, absolventi sbormistrovského oddělení KHV Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, dělají své alma mater rozhodně čest. .…
Autorem článku je prof. Jiří Kolář


Sborový časopis Cantus 4/2007

České sbory excelovaly na Maltě

Kvalitu naší sborové kultury svými výkony opět potvrdily dva české sbory, které se letos zúčastnily mezinárodní sborové soutěže na Maltě – dětský pěvecký sbor Ondrášek z Nového Jičína a Komorní smíšený sbor Ventilky z Jirkova. Tato známá soutěž je již druhým rokem pořádána organizací Musica Mundi a záštitu nad ní má již tradičně Maltské ministerstvo kultury a turismu. Pětidenní maraton soutěžních a koncertních vystoupení v nejvýznamnějších koncertních prostorách Valletty (Birgu, St. Augustine Church, Mediterranean Conference Centre, St. Johnś Co-Cathedral atd.) zakončilo vystoupení oceněných sborů v Manoel Theatre. Oba české sbory soutěžily ve dvou kategoriích, v nichž získaly vždy zlatá pásma. Největším úspěchem našich sborů jsou však absolutní vítězství Ventilek v kategorii „Sakrální hudba – volná kategorie“ a absolutní vítězství sboru Ondrášek v kategorii „Sakrální hudba pro mládež“ a v kategorii „Folklór“. V konkurenci 18 špičkových sborů z celé Evropy tak tyto úspěchy zahřály ještě více než překrásné podzimní počasí, které začátkem listopadu na Maltě vládlo, a zároveň splnily všechna očekávání, která do sborů vložili jejich sponzoři a mateřské organizace, které jim umožnily tuto nákladnou cestu podniknout.


Deník Chomutovska, 19.12.2005

Koledy si zazpívali i návštěvníci muzea

Chomutov – Poslední dopolední matiné prožili návštěvníci Oblastního muzea v Chomutově. V sobotu jim zazpívala jirkovská skupina Ventilky.

Známé i méně známé vánoční písně a koledy od českých i zahraničních autorů rozezněly přední sál chomutovského muzea. Po zhruba půlhodinovém vystoupení komorního smíšeného sboru Ventilky pod vedením Luboše Hány si na své přišli i návštěvníci.

Skupina totiž začala zpívat české koledy a zapojila do nich i posluchače, kteří si s chutí zapěli také. řekla Markéta Němcová z Chomutova, která si přišla Vánoce v muzeu užít se svou maminkou.


www.ceske-sbory.cz, 16.12.2005

Pražské Vánoce 2005

Ani poslední ze čtyř pražských mezinárodních soutěžních sborových festivalů – VI. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby „Pražské Vánoce“, pořádaný ve dnech 9.–11. prosince 2005 pod záštitou hl. m. Prahy koncertní a cestovní agenturou Club Tours Agentur, svou úrovní rozhodně nezklamal. Účast dvaceti pěveckých sborů z osmi zemí – Kazachstánu (1), Kypru (1), Lotyšska (1), Norska (1), Polska (1), Ruska (4), Jižní Afriky (2) a ČR (9) – potvrdila zájem o krásy našeho hlavního města i touhu předvést posluchačům i sobě navzájem repertoár připravený pro letošní vánoční koncerty.

Soutěžní část festivalu proběhla ve třech kategoriích: kategorii pěveckých sborů dětí, mládeže a dospělých. Na základě výkonu mohly být sbory zařazeny do pásma zlatého (85–100 b.), stříbrného (70–85 b.) nebo bronzového (60–70 b.)…

…Milým překvapením byl pro mne v této kategorii výkon Komorního smíšeného sboru „Ventilky“, Jirkov, vedeného mladými absolventy sbormistrovského studia na Pedagogické fakultě UJEP Ústí nad Labem Lubošem Hánou a Marií Fialovou (zlaté pásmo, 88 b.). Zvláště jejich provedení skladeb O. di Lassa „Un dubbio verno“ a Z. Lukáše „Pater noster“ zaslouží pochvalu. Ale i interpretace dalšího stylově i žánrově pestrého programu působila zvukově svěže (krásná sopránová sekce) a výrazově přirozeně…

…VII. ročník „Pražských Vánoc“ se uskuteční ve dnech 8.–12. prosince 2006 a jeho pořadatelé se již těší, že účast bude alespoň tak bohatá a kvalitní jako v letošním roce.

autor článku: Jiří Kolář


www.jirkov.cz, 20.9. 2005

Koncert Ventilek a Spirituál kvintetu na zámku

Spirituál kvintet V úterý 27. září se v Rytířském sálu zámku Červený hrádek koná koncert věnovaný oslavám významného výročí města. Od 16.00 vystoupí místní úspěšný soubor Ventilky, od 17.00 se představí legendární Spirituál kvintet (ilustrační snímek z roku 2000 ještě s nedávno zesnulým Karlem Zichem, skupina vystupovala v parku před zámkem). Vstupné 100 korun, mládež do 15 let a důchodci 50 korun.


týdeník NÁSTUP, 7.7. 2005

Zlatá pásma jirkovským sborům

Ventilky v Olomouci Nejen jirkovskému sborovému zpěvu, ale českému sborovému zpívání obecně dělaly čest jirkovské Ventilky pracující pod záštitou základní umělecké školy. Na mezinárodním sborovém festivalu v Olomouci, kterého se zúčastnilo na sto sedmdesát sborů z celého světa a více než sedm tisíc zpěváků, získaly Ventilky . Pro své účinkování na festivalu si vybraly náročnou kategorii G – Superior s povinnou skladbou. Tou byla pro letošní rok vybrána pořadateli festivalu málo známá polyfonní skladba Orlanda di Lassa „Un Dubio Verno“, která dokonale prověřila všechny účastníky této kategorie. Ventilky se na svých zkouškách věnovaly jejímu nácviku více než půl roku a o to víc je pak těšilo uznání z úst porotců – profesora J. Štrunce z Karlových Varů a profesora T. Fialy z ústecké univerzity. Jak nám prozradila M. Fialová, absolventka oboru sbormistrovství, která spolu s L. Hánou Ventilky vede, „jsou to již dva roky, které uplynuly od doby, kdy se soubor naposledy zúčastnil obdobné soutěže. Tenkrát si z Pardubic odvezl jedno zlaté a jedno stříbrné ocenění z kategorie populární hudby.“

Letos v kategorii J2 – jazz a spirituál vsadily Ventilky na menší uskupení tvořené také členy Ventilek, které si říká Oktána. Toto těleso, které vzniklo teprve před rokem, má za sebou celou řadu koncertů a v létě bude své město reprezentovat ve španělském Oviedu. Vedlo si neméně úspěšně a ve velké konkurenci mnoha zahraničních sborů získalo také . „Je to obrovský úspěch a potvrzení známého faktu, že v Jirkově se sborovému zpěvu daří,“ dodává L. Hána. Pro příznivce Ventilek a Oktány, kteří by chtěli slyšet soutěžní skladby i nově nacvičený repertoár, tu je pozvání na koncert, který se bude konat 25. srpna od 16 hodin na Červeném Hrádku. Ivana Ašenbrenerová

Jirkovský pěvecký sbor Ventilky na festivalu v Olomouci. Foto: archiv


týdeník NÁSTUP, 6.1. 2005

Ventilky koncertovaly v Sasku

STOLLBERG (bj) – V saském Stollbergu uspořádal v prosinci Euroregion Krušnohoří tradiční adventní koncert, kterého se vedle dalších dětských a mládežnických sborů z obou stran hranice zúčastnily také Ventilky z Jirkova. Své umění předvedly v tamním kostele sv. Jakuba. V krásném interiéru kostela se společně zpívalo aleluja, o Vánocích, o Ježíškovi, Betlému a Svaté noci, ale zazněly i spirituály. Vrchol koncertu tvoří tradičně společné vystoupení všech sborů – v Stollbergu to byly za doprovodu varhan písně a „Šťastná doba vánoční“. I o taktovku se rukou společnou podělili německá dirigentka Lorenz-Schreyer ze Stollbergu a Luboš Hána z Jirkova.


Deník Chomutovska, 27.12. 2004

Jirkovské Ventilky zpívaly v Německu

Krušnohoří – Také v letošním roce pořádal Euroregion Krušnohoří adventní koncert. Tentokrát se konal až v saském Stollbergu. Akce má tradici více než deseti let. V polovině prosince se na ni sjeli čtyři dětské a mládežnické pěvecké sbory z okresů Chomutov, Most, Louny a Litoměřice, aby v tamním kostele sv. Jakuba předvedly své umění. Koncert zahajovali představitelé okresu Stollberg a farář. Ten hudbu a zpěv prohlásil za šťastnou spojnici mezi mládím obou našich národů.

Na koncertu vystoupily soubory Perlička z Mostu, Granátek z Třebívlic, Ventilky z Jirkova a pěvecký sbor Gymnázia Louny. Spolu s nimi se představili německé sbory Základní školy Thalheim, Gymnázií Thum a Zschopau a domácího Gymnázia Stollberg. V krásném interiéru kostela si společně zazpívali o vánocích, Ježíškovi, Betlému i Svaté noci. Návštěvníci ve zcela zaplněném kostele všem nadšeně tleskali. Vysokou uměleckou úroveň českých sborů ocenila i Constanz Ulbricht, předsedkyně německé části bilaterální kulturní komise Euroregionu Krušnohoří.Vrcholem koncertu byly tradičně písně, které zpívají všechny sbory společně. O taktovku se podělila německá dirigentka Lorenz-Schreyer ze Stollbergu a Luboš Hána z Jirkova. Na letošním adventním koncertu českých a německých pěveckých těles zpívalo poprvé mládí sjednocené Evropy.


Jirkovské noviny, Ročník IX (2004) / měsíc Leden

Mezinárodní koncert s jirkovskými Ventilkami

K pohodě vánočních svátků přispěl Euroregion Krušnohoří, který uspořádal koncert v Teplicích, do nichž se sjelo sedm dětských a mládežnických sborů z české i německé části Euroregionu.

V uplynulých letech byla akce pořádána spíše v Německu ve významnějších kostelích, kde je vnímáno jako jeden z vrcholů adventu. I Dům kultury v Teplicích byl důstojným stánkem pro tuto akci.

Koncert byl finančně podpořen EU a doložil úspěšnou přeshraniční spolupráci v oblasti kultury a práce s mládeží. Na velmi dobré umělecké i estetické úrovni se vedle českých dětských sborů Poupata z Teplic a Perlička z Mostu a sboru Gymnázia Louny podílel i jirkovský Komorní smíšený sbor Ventilky. V programu hostovaly sbory Knabenchor Freiberg, sbor Gymnázia Zschopau a pěvecký sbor Základní školy Neukirchen.

České sbory se vyznamenaly i tím, že některé známé koledy nastudovaly v němčině, gymnazisti ze Zschopau naopak česky zazpívali a česky dokonce recitovali.

Ve finále všechna pěvecká tělesa společně za doprovodu varhan zazpívala píseň O Sanctissima.


Deník Chomutovska, 26.8. 2003

Vstup do manželství doprovodí zpěv

Jirkov – Budoucí svatebčané v Jirkově se při svém obřadu dočkají jakési třešničky na dortu. Vstup do svazku manželského jim totiž posvětí živým zpěvem členka jirkovského pěveckého souboru Ventilky.

Rozšíření kulturního programu při svatebních obřadech schválili na svém posledním jednání jirkovští radní. Jak prozradil místostarosta Jiří Leitner, od září bude za doprovodu sbormistra zpívat na svatbách Jana Wieczorkowská, jež vystupuje se zmíněným souborem.
potvrdil místostarosta Leitner pěvecké kvality členky souboru.